Ukupan broj firmi: 125725

"DS-KAM-COMPANY" D.O.O TRAVNIK

PROIZVODNO,PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "DS-KAM-COMPANY" TRAVNIK,D.O.O


Firma "DS-KAM-COMPANY" D.O.O TRAVNIK je osnovana 19.06.1997 godine na osnovu rješenja broj 1-3626 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

BOSANSKA 16, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 1-3626
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 19.06.1997