Ukupan broj firmi: 125724

"EKOLUKS" d.o.o. Travnik

"EKOLUKS" Društvo sa ograničenom odgovornošću Travnik


Firma "EKOLUKS" d.o.o. Travnik je osnovana 31.12.2009 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-09-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja električne opreme za rasvjetu.

Adresa

ŽITARNICA B.B., Travnik

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-09-00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 31.12.2009