Ukupan broj firmi: 125725

" FOXMEDIA " D.O.O. TRAVNIK

" FOXMEDIA " Kreativna agencija d.o.o. Donje Putićevo b.b. Travnik


Firma " FOXMEDIA " D.O.O. TRAVNIK je osnovana 29.01.2009 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-09-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Usluge pripreme za štampu i objavljivanje.

Adresa

DONJE PUTIĆEVO BB, Travnik

Broj telefona

0630366-004

ID broj 4236468110006
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-09-00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 29.01.2009