"POLJORAD" d.o.o. Turbe – Travnik
Poljoprivredno, proizvodno i prometno društvo "POLJORAD" Društvo sa ograničenom odgovornošću Turbe-Travnik
Broj pregleda
105
Adresa
TURBE – BOSANSKA B.B.
Opština
Travnik
Telefon
030-530-360
Fax
ID broj
4236121190000
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-2547
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
14.11.1991