Ukupan broj firmi: 125724

" SUBAŠA " d.o.o. Travnik

Otkup i prerada mlijeka "SUBAŠA" društvo s ograničenom odgovornošću Travnik


Firma " SUBAŠA " d.o.o. Travnik je osnovana 30.12.2008 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-08-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira.

Adresa

MEHURIĆI 56, Travnik

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4236466330009
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-08-00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 30.12.2008