Ukupan broj firmi: 125725

"UPUT" TRAVNIK

UDRUŽENJE – UDRUGA PRIVREDNIKA "UPUT" TRAVNIK


Firma "UPUT" TRAVNIK je osnovana 13.03.2002 godine na osnovu rješenja broj 210/02 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti poslovnih organizacija i udruženja poslodavaca.

Adresa

LUKAČKA 5, Travnik

Broj telefona

511-857

ID broj
PDV broj
Matični broj 210/02
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 13.03.2002