Ukupan broj firmi: 125725

"WEST COVER" d.o.o. Bugojno

"WEST COVER" Društvo ograničene odgovornosti Bugojno


Firma "WEST COVER" d.o.o. Bugojno je osnovana 11.04.2011 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-11-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Rad sportskih objekata.

Adresa

SULTAN AHMEDOVA 77, Bugojno
ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-11-00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 11.04.2011