Ukupan broj firmi: 125725

Društvo za igre na sreću "HEKO-I" d.o.o. Bugojno, Poslovna jedinica – PJ Travnik

Društvo za igre na sreću "HEKO-I" d.o.o. Bugojno, Poslovna jedinica – PJ Travnik


Firma Društvo za igre na sreću "HEKO-I" d.o.o. Bugojno, Poslovna jedinica – PJ Travnik je osnovana 12.08.2011 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-11-000954 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti kockanja i klađenja.

Adresa

Donja mahala bb, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-11-000954
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 12.08.2011