"ABBANS-OKAN" d.o.o. POSLOVNA JEDINICA br.1-PROD. MJEŠOVITE ROBE LUKAVICA RIJEKA, DOBOJ ISTOK
"ABBANS-OKAN" d.o.o. POSLOVNA JEDINICA br.1-PROD. MJEŠOVITE ROBE LUKAVICA RIJEKA, DOBOJ ISTOK
Broj pregleda
173
Adresa
LUKAVICA RIJEKA BB
Opština
Doboj Istok
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
2
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: