"HAN BILA" JU O.Š HAN BILA
JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI OSNOVNA ŠKOLA "HAN BILA" HAN BILA
Broj pregleda
207
Adresa
HAN BILA BB
Opština
Travnik
Telefon
030-562-402
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
2-99
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
30.07.1985PROD:

DEV:

RAN: