Ukupan broj firmi: 125724

"CO-NA Stone" d.o.o. Travnik

"CO-NA Stone" Društvo sa ograničenom odgovornošću Travnik, d.o.o.


Firma "CO-NA Stone" d.o.o. Travnik je osnovana 23.02.2011 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-11-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d. n..

Adresa

Konatur (Amerikanka) b.b., Travnik

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4236518310001
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-11-00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 23.02.2011