"UGAR" TRAVNIK D.D.
DIONIČKO DRUŠTVO "UGAR" TRAVNIK
Broj pregleda
119
Adresa
LUKA 11
Opština
Travnik
Telefon
030-512133
Fax
ID broj
4236190080003
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-1942
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
30.12.1989PROD:

DEV:

RAN: