Ukupan broj firmi: 125725

"UGAR" TRAVNIK D.D.

DIONIČKO DRUŠTVO "UGAR" TRAVNIK


Firma "UGAR" TRAVNIK D.D. je osnovana 30.12.1989 godine na osnovu rješenja broj 1-1942 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane.

Adresa

LUKA 11, Travnik

Broj telefona

030-512133

ID broj 4236190080003
PDV broj
Matični broj 1-1942
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 30.12.1989