Ukupan broj firmi: 125725

JU OŠ "KREKA" TUZLA

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "KREKA" TUZLA


Firma JU OŠ "KREKA" TUZLA je osnovana 13.05.1993 godine na osnovu rješenja broj 4-143 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Osnovno obrazovanje.

Adresa

BOSNE SREBRENE 119, Tuzla

Broj telefona

035-282-384

ID broj
PDV broj
Matični broj 4-143
Web stranica
Broj uposlenika 45
Datum registracije 13.05.1993