JU OŠ "KREKA" TUZLA
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "KREKA" TUZLA
Broj pregleda
65
Adresa
BOSNE SREBRENE 119
Opština
Tuzla
Telefon
035-282-384
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
4-143
Email
Web
Broj uposlenika
45
Datum registracije
13.05.1993PROD:

DEV:

RAN: