Ukupan broj firmi: 125725

"STRING" d.o.o. TUZLA

"STRING" d.o.o. ZA INŽENJERING, SOFTWARE I RAČUNARSKU TEHNIKU TUZLA


Firma "STRING" d.o.o. TUZLA je osnovana 13.12.1996 godine na osnovu rješenja broj 1-8184 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Računarsko programiranje.

Adresa

15. Maja bb-Tržni centar “Sjenjak” -, Tuzla

Broj telefona

061-146-423

ID broj 4209372890003
PDV broj
Matični broj 1-8184
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 13.12.1996