Ukupan broj firmi: 125725

"KALIBUNAR-BUS" d.o.o. Travnik

Transportno uslužno društvo "KALIBUNAR-BUS" d.o.o. Travnik


Firma "KALIBUNAR-BUS" d.o.o. Travnik je osnovana 08.03.1999 godine na osnovu rješenja broj 1-1991 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika.

Adresa

DOLAC NA LAŠVI B.B., Travnik

Broj telefona

515-094

ID broj 4236072630007
PDV broj
Matični broj 1-1991
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 08.03.1999