"KALIBUNAR-BUS" d.o.o. Travnik
Transportno uslužno društvo "KALIBUNAR-BUS" d.o.o. Travnik
Broj pregleda
342
Adresa
DOLAC NA LAŠVI B.B.
Opština
Travnik
Telefon
515-094
Fax
ID broj
4236072630007
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-1991
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
08.03.1999PROD:

DEV:

RAN: