Ukupan broj firmi: 125725

"[email protected]" d.o.o. Travnik

Privredno društvo za informacione tehnologije "[email protected]" d.o.o. Travnik


Firma "[email protected]" d.o.o. Travnik je osnovana 30.01.2007 godine na osnovu rješenja broj 1-5098 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavnicama.

Adresa

MALI TRG (ŽITARNICA) B.B., Travnik
ID broj 4236401040003
PDV broj
Matični broj 1-5098
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 30.01.2007