Ukupan broj firmi: 125724

"ETERNA-TEKS" d.o.o. Travnik

TRGOVINSKO,USLUŽNO I PROIZVODNO DRUŠTVO "ETERNA-TEKS" d.o.o. Travnik


Firma "ETERNA-TEKS" d.o.o. Travnik je osnovana 31.10.1997 godine na osnovu rješenja broj 1-168 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Nespecijalizirana trgovina na veliko.

Adresa

ŽITARNICA “G” B.B., Travnik

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4236022610005
PDV broj
Matični broj 1-168
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 31.10.1997