"ETERNA-TEKS" d.o.o. Travnik
TRGOVINSKO,USLUŽNO I PROIZVODNO DRUŠTVO "ETERNA-TEKS" d.o.o. Travnik
Broj pregleda
185
Adresa
ŽITARNICA “G” B.B.
Opština
Travnik
Telefon
541-672
Fax
ID broj
4236022610005
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-168
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
31.10.1997