Ukupan broj firmi: 125724

"ACTROS" d.o.o.Turbe

Trgovačko uslužno društvo "ACTROS" d.o.o.Turbe


Firma "ACTROS" d.o.o.Turbe je osnovana 29.05.2006 godine na osnovu rješenja broj 1-4992 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Održavanje i popravak motornih vozila.

Adresa

Bazen b.b., Travnik

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4236377150005
PDV broj
Matični broj 1-4992
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 29.05.2006