Ukupan broj firmi: 125725

"GRAĐEVINARSTVO" d.o.o. Travnik

Proizvodno prometno uslužno društvo "GRAĐEVINARSTVO" Travnik


Firma "GRAĐEVINARSTVO" d.o.o. Travnik je osnovana 31.08.1994 godine na osnovu rješenja broj 1-2325 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostali završni građevinski radovi.

Adresa

MALI TRG A-13, Travnik

Broj telefona

030 518-932

ID broj 4236012810006
PDV broj
Matični broj 1-2325
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 31.08.1994