"GRAĐEVINARSTVO" d.o.o. Travnik
Proizvodno prometno uslužno društvo "GRAĐEVINARSTVO" Travnik
Broj pregleda
102
Adresa
MALI TRG A-13
Opština
Travnik
Telefon
030 518-932
Fax
ID broj
4236012810006
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-2325
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
31.08.1994