Ukupan broj firmi: 125725

D.o.o. "GG GRAFOTISAK" TUZLA

"GG GRAFOTISAK" d.o.o. ZA IZDAVAČKO-GRAFIČKU I TRGOVINSKU DJELATNOST


Firma D.o.o. "GG GRAFOTISAK" TUZLA je osnovana 06.02.1998 godine na osnovu rješenja broj 1-6583 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Usluge pripreme za štampu i objavljivanje.

Adresa

SAFVET BEGA BAŠAGIĆA 7, Tuzla

Broj telefona

035-283-166

ID broj 4209286970002
PDV broj
Matični broj 1-6583
Web stranica
Broj uposlenika 5
Datum registracije 06.02.1998