"AQUA PARK" d.o.o. TUZLA
"AQUA PARK" d.o.o. ZA PROIZVODNJU, REKREATIVNE, SPORTSKE I DRUGE KULTURNE DJELATNOSTI, UNUTRAŠNJI I VANJSKOTRGOVINSKI PROMET ROBA I USLUGA TUZLA
Broj pregleda
108
Adresa
Ul. Rudarska bb
Opština
Tuzla
Telefon
035-253-006
Fax
ID broj
4209038480007
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-7616
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
31.07.1996PROD:

DEV:

RAN: