"DELVIR-PROM" d.o.o. TUZLA
"DELVIR-PROM" d.o.o. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
Broj pregleda
120
Adresa
KISELJAK, UL.1.MAJA DO BROJA 1
Opština
Tuzla
Telefon
035-384-625
Fax
ID broj
4209211020009
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-11524
Email
Web
Broj uposlenika
18
Datum registracije
05.02.2000PROD:

DEV:

RAN: