"HERA TRADE" d.o.o. TUZLA
"HERA TRADE" d.o.o. ZA VANJSKI I UNUTRAŠNJI PROMET TUZLA
Broj pregleda
109
Adresa
FOČANSKA 1
Opština
Tuzla
Telefon
035-252-463
Fax
ID broj
4209474110002
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-2885
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
17.12.1991PROD:

DEV:

RAN: