Ukupan broj firmi: 125725

FONDACIJA ZA INOVACIJE I TEHNOLOGIJU

FONDACIJA ZA INOVACIJE I TEHNOLOGIJU


Firma FONDACIJA ZA INOVACIJE I TEHNOLOGIJU je osnovana 23.02.2005 godine na osnovu rješenja broj K-II-RF-24/05 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti strukovnih članskih organizacija.

Adresa

ul. Trg Slobode 16, Tuzla

Broj telefona

061-739-350, 035-304-650

ID broj
PDV broj
Matični broj K-II-RF-24/05
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 23.02.2005