FONDACIJA ZA INOVACIJE I TEHNOLOGIJU
FONDACIJA ZA INOVACIJE I TEHNOLOGIJU
Broj pregleda
52
Adresa
ul. Trg Slobode 16
Opština
Tuzla
Telefon
061-739-350, 035-304-650
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
K-II-RF-24/05
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
23.02.2005PROD:

DEV:

RAN: