AGENCIJA KANTONA-ŽUPANIJE TRAVNIK
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU-ŽUPANIJI SREDIŠNJA BOSNA
Broj pregleda
108
Adresa
FATMIĆ 1
Opština
Travnik
Telefon
511-863
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
SN-4/97
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
29.05.1997PROD:

DEV:

RAN: