UNIVERZITET U TUZLI, STUDENTSKI CENTAR, RESTORAN 2
UNIVERZITET U TUZLI, STUDENTSKI CENTAR, RESTORAN 2
Broj pregleda
104
Adresa
Muhameda Hevaija Uskufija 7
Opština
Tuzla
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
04-9904-2/11
Email
Web
Broj uposlenika
7
Datum registracije
22.11.2011