"DOLAC NA LAŠVI" PEKARA Dn/L TRAVNIK, vl. A. Jurišić
Pekara "DOLAC NA LAŠVI", vlasnica Jurišić Anja, Dolac na Lašvi, Travnik
Broj pregleda
103
Adresa
DOLAC NA LAŠVI B.B.
Opština
Travnik
Telefon
030-535-050
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09-21-2-1063/20
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
27.04.2010