"ARTEZI" d.o.o. DOBOJ ISTOK
"ARTEZI" d.o.o. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
Broj pregleda
240
Adresa
ZANATSKI CENTAR BRIJESNICA VELIKA BB
Opština
Doboj Istok
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-12480
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
20.05.2002PROD:

DEV:

RAN: