JU OŠ "HUSINO" PODRUČNA ŠKOLA "LJUBAČE"
JU OŠ "HUSINO" PODRUČNA ŠKOLA "LJUBAČE"
Broj pregleda
161
Adresa
LJUBAČE BB
Opština
Tuzla
Telefon
035-802-015
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
12
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: