Ukupan broj firmi: 125725

"AUTO-BALANS" d.o.o. TUZLA

"AUTO-BALANS" d.o.o. ZA UNUTRAŠNJI I SPOLJNO TRGOVINSKI PROMET ROBA I USLUGA TUZLA


Firma "AUTO-BALANS" d.o.o. TUZLA je osnovana 19.08.1998 godine na osnovu rješenja broj 1-10658 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma za vozila.

Adresa

ul. Rade Uhlika do br. 76, Tuzla

Broj telefona

061-139-915

ID broj 4209081900001
PDV broj
Matični broj 1-10658
Web stranica
Broj uposlenika 9
Datum registracije 19.08.1998