Ukupan broj firmi: 125725

"AF-KOMERC" d.o.o. KLADANJ

"AF-KOMERC" d.o.o. ZA PRIMARNU I FINALNU OBRADU DRVETA UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT


Firma "AF-KOMERC" d.o.o. KLADANJ je osnovana 01.11.1990 godine na osnovu rješenja broj 1-1021 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

STARIĆ BB, Kladanj

Broj telefona

035-750-221

ID broj 4209289130005
PDV broj
Matični broj 1-1021
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 01.11.1990