"AQUATECH" d.o.o. TUZLA
"AQUATECH" d.o.o. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TUZLA
Broj pregleda
482
Adresa
ul. ZavnoBiH-a br.13 (hotel “Tuzla”) -
Opština
Tuzla
Telefon
Fax
ID broj
4209436020008
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-11911
Email
Web
Broj uposlenika
3
Datum registracije
08.11.2000PROD:

DEV:

RAN: