JU OŠ "NOVI GRAD" TUZLA
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "NOVI GRAD" TUZLA
Broj pregleda
90
Adresa
IVANA RIBARA 17
Opština
Tuzla
Telefon
035-250-852
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
4-156
Email
Web
Broj uposlenika
57
Datum registracije
20.04.1993PROD:

DEV:

RAN: