"BBL" d.o.o. TUZLA
"BBL" d.o.o. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TUZLA
Broj pregleda
121
Adresa
Albina Herljevića 14
Opština
Tuzla
Telefon
Fax
ID broj
4210005740001
PDV broj
Mobitel
Matični broj
MBS
Email
Web
Broj uposlenika
7
Datum registracije
16.12.2010PROD:

DEV:

RAN: