"STUDENTSKI SERVIS" TUZLA sa p.o. TUZLA
ZADRUGA "STUDENTSKI SERVIS" sa p.o. TUZLA
Broj pregleda
132
Adresa
Albina i Franje Herljevića 37
Opština
Tuzla
Telefon
Fax
ID broj
4209021320006
PDV broj
Mobitel
Matični broj
3-2
Email
Web
Broj uposlenika
2
Datum registracije
24.12.1999PROD:

DEV:

RAN: