Ukupan broj firmi: 125725

"Infosystems DisplayIt" d.o.o. TUZLA

"Infosystems DisplayIt" d.o.o. TUZLA


Firma "Infosystems DisplayIt" d.o.o. TUZLA je osnovana 29.10.2010 godine na osnovu rješenja broj MBS kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Agencije za promociju (reklamu i propagandu).

Adresa

Mikelje Tešića 10, Tuzla
ID broj
PDV broj
Matični broj MBS
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 29.10.2010