Ukupan broj firmi: 125725

"INHEM" d.o.o. Tuzla

"INHEM" društvo sa trgovinu i usluge d.o.o. Tuzla


Firma "INHEM" d.o.o. Tuzla je osnovana 10.02.2012 godine na osnovu rješenja broj 032-0-REG-12-000312 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Nespecijalizirana trgovina na veliko.

Adresa

Husinskih rudara bb, Tuzla
ID broj
PDV broj
Matični broj 032-0-REG-12-000312
Web stranica
Broj uposlenika 3
Datum registracije 10.02.2012