Ukupan broj firmi: 125725

USMP/N TUZLA

UDRUŽENJE SPECIJALIZANATA I MLADIH PSIHIJATARA/NEUROPSIHAJATARA


Firma USMP/N TUZLA je osnovana 25.10.2006 godine na osnovu rješenja broj K-1-RU-508/06 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti strukovnih članskih organizacija.

Adresa

TUZLA, UL.HRVATSKE BRIGADE 49, Tuzla
ID broj
PDV broj
Matični broj K-1-RU-508/06
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 25.10.2006