"Dr. PAŠIĆ" PRIVATNA OFTALMOLOŠKA ORDINACIJA TUZLA
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA OFTALMOLOŠKA ORDINACIJA "Dr. PAŠIĆ", mr.sci.dr. IBRAHIM PAŠIĆ TUZLA
Broj pregleda
140
Adresa
TZC PASAŽ, TURALIBEGOVA 15
Opština
Tuzla
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
13/03-1815/00
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
06.07.2001PROD:

DEV:

RAN: