AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE "CODEX"
Agencija za knjigovodstvene usluge "CODEX" , vlasnice Mulić Kadrija i Šiljak Nezira , Travnik
Broj pregleda
127
Adresa
KONATUR B.B.
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
06/II-351-34/96
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
15.04.1996PROD:

DEV:

RAN: