Ukupan broj firmi: 125724

"BOSNIA" SUR TRAVNIK-vl. Otuzbir Husein

Buffet "BOSNIA", vlasnik Otuzbir Husein, Travnik


Firma "BOSNIA" SUR TRAVNIK-vl. Otuzbir Husein je osnovana 22.05.2001 godine na osnovu rješenja broj 252-VI/D kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti pripreme i usluživanja pića.

Adresa

BOSANSKA 36, Travnik

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj 252-VI/D
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 22.05.2001