"DIGIART" OBRT.USL.RAD. TRAVNIK,vl. M.Elezović
Obrtničko uslužna radnja "DIGIART",vlasnik Elezović Murat,Travnik
Broj pregleda
89
Adresa
BOSANSKA 133
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
06-21-2-1387/20
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
31.05.2005