Ukupan broj firmi: 125725

"ELKON" KLADANJ

AGENCIJA ZA INTELEKTUALNE USLUGE U ELEKTROTEHNICI "ELKON" VL. MEZETOVIĆ NIJAZ, KLADANJ


Firma "ELKON" KLADANJ je osnovana 04.07.2000 godine na osnovu rješenja broj 04/2-40-815/00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

KRČEVINE 3, Kladanj
ID broj
PDV broj
Matični broj 04/2-40-815/00
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 04.07.2000