Ukupan broj firmi: 125725

SUR FAST FOOD "LAPEX"

Ugostiteljska samostalna radnja, FAST-FOOD "LAPEX", vl. Arnautović Nedin


Firma SUR FAST FOOD "LAPEX" je osnovana 22.03.1999 godine na osnovu rješenja broj 119/VID kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane.

Adresa

BOSANSKA 143, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 119/VID
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 22.03.1999