SUR FAST FOOD "LAPEX"
Ugostiteljska samostalna radnja, FAST-FOOD "LAPEX", vl. Arnautović Nedin
Broj pregleda
66
Adresa
BOSANSKA 143
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
119/VID
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
22.03.1999PROD:

DEV:

RAN: