Ukupan broj firmi: 125725

"Rejjan" d.o.o. Kladanj

"Rejjan" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Kladanj


Firma "Rejjan" d.o.o. Kladanj je osnovana 27.01.2012 godine na osnovu rješenja broj 032-0-reg-11-00-003183 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Pogrebne i srodne djelatnosti.

Adresa

Avdage Hasića bb, Kladanj
ID broj
PDV broj
Matični broj 032-0-reg-11-00-003183
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 27.01.2012