Ukupan broj firmi: 125725

JU OŠ "MEJDAN" TUZLA

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "MEJDAN" TUZLA


Firma JU OŠ "MEJDAN" TUZLA je osnovana 29.04.1993 godine na osnovu rješenja broj 4-160 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Osnovno obrazovanje.

Adresa

Muftije efendije Kurta bb, Tuzla

Broj telefona

035-238-751

ID broj
PDV broj
Matični broj 4-160
Web stranica
Broj uposlenika 39
Datum registracije 29.04.1993