Ukupan broj firmi: 125725

JU OŠ "LIPNICA" TUZLA

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "LIPNICA" LIPNICA


Firma JU OŠ "LIPNICA" TUZLA je osnovana 07.03.1993 godine na osnovu rješenja broj 4-176 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Osnovno obrazovanje.

Adresa

STJEPANA MATIJEVIĆA 2, Tuzla

Broj telefona

035-806-220

ID broj
PDV broj
Matični broj 4-176
Web stranica
Broj uposlenika 35
Datum registracije 07.03.1993