JU OŠ "LIPNICA" TUZLA
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "LIPNICA" LIPNICA
Broj pregleda
106
Adresa
STJEPANA MATIJEVIĆA 2
Opština
Tuzla
Telefon
035-806-220
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
4-176
Email
Web
Broj uposlenika
35
Datum registracije
07.03.1993PROD:

DEV:

RAN: