UDR. GRAĐ. INVALIDA RADA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA
UDRUŽENJE GRAĐANA INVALIDA RADA TUZLANSKOG KANTONA
Broj pregleda
95
Adresa
FILIPA KLJAJIĆA (DOM PENZIONERA) 22
Opština
Tuzla
Telefon
035-252-245
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
K-II-524
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
13.11.1998PROD:

DEV:

RAN: