Pekara "DAN I NOĆ", vlasnik Muhadri Halil, Travnik
Pekara "DAN I NOĆ", vlasnik Muhadri Halil, Travnik
Broj pregleda
106
Adresa
Šehida bb
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09-21-2-449/2012
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
13.04.2012