"DEMO-PROM" d.o.o. TUZLA
D.o.o. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "DEMO-PROM" TUZLA
Broj pregleda
87
Adresa
KROJČICA 147
Opština
Tuzla
Telefon
061-132-874
Fax
ID broj
4209470040000
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-1587
Email
Web
Broj uposlenika
4
Datum registracije
06.02.1996PROD:

DEV:

RAN: